Guolástanrievttit – Kalastusoikeudet

Video: Luomassa oikeudenmukaisuutta – Miksi me taistelemme?

Video: Creating Justice – Why We Fight?

Hábmemin vuoiggalašvuođa -video

Guldal go Ánne muitala Deanu njuolggadusaid historjjálaš ovdáneamis ja mo Suoma stáhta čavga njuolggadusat leat váikkuhan sápmelaččaide. Dát gearretášši sáhttá mearridit boahttevaš buolvvaid vuoigatvuođaid. Eambbo dieđuid ja doarjun dihte, gallet samihumanrights.org. Oahpásmuva guolástanvuoigatvuođaid gearretášši duogážii.

Luomassa oikeuden-mukaisuutta

Kuuntele kun Ánne kertoo joen säännösten kehittymisestä ja kuinka Suomen valtion tiukat säännöt ovat vaikuttaneet saamelaisiin. Tämä tapaus voi määrittää tulevien sukupolvien saamelaisten oikeuksia. Saadaksesi lisätietoja ja tukeaksesi käy samihumanrights.org. Tutustu saamelaisten kalastusoikeudenkäynnin taustoihin.

Musihka /musiikki: Sofia Jannok

#hábmeminvuoiggalašvuođa
#creatingjustice 
#luomassaoikeunmukaisuutta 
#sámiguolástanvuoigatvuođat
#saamelaistenkalastusoikeudet 
#sámifishingrights

Veahčajohka ja Deatnu – Vetsijoki ja Teno 2018. Govven/Kuva: Scott Thornton
Yle Sápmi Yle Ođđasat 6.3.2019
Yle Sápmi, Yle Ođđasat 14.2.2019
Advertisement