Duohtavuohta ja soabadan – Totuus ja sovinto

Sámedikki válgabadji 2020-2023 – Saamelaiskäräjien vaalikausi 2020-2023

Sámedikki válgabadji 2016-2019 – Saamelaiskäräjien vaalikausi 2016-2019

Sámi áššiid soabadanproseassa gullanraporta almmuhuvvon 2018

Loga raportta stáhtaráđi almmuhusain. Raporta lea iešguđege gillii, dego iešguđege sámegillii ja suomagillii.

Saamelaisten asioita koskeva sovintoprosessin kuulemisraportti julkaistu 2018

Lue raportti valtioneuvoston julkaisuista. Julkaisu on monella eri kieliellä mm. eri saamen kielillä ja suomeksi.

Govva/Kuva: Raportta bearbma/Raportin kansikuva

Soabadanoahput Lappi universitehtas 2018

  • Vásttolaš oahpaheaddjin Antti Pentikäinen ja vuoigatvuođa dieđagottis Anne Nuorgam

Sovitteluopinnot Lapin yliopistossa 2018

  • Vastuuopettajine Antti Pentikäinen ja oikeustieteiden tiedekunnasta Anne Nuorgam

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissioseminaari 10.2.2018, Inari

Totuus- ja sovintokomissioiden kansainvälisiä kokemuksia:
Suomen valtion ja saamelaisten välisiä suhteita käsittelevän komission
perustamisen edellytykset
10.2.2018, Sajos, Inari

09.00 Tilaisuuden avaus: Antti Pentikäinen, toiminnanjohtaja, Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkosto
09.10 Tervetuliaissanat, Tiina Sanila-Aikio, puheenjohtaja, saamelaiskäräjät
Norjan prosessi, Henrik Olsen, hallituksen jäsen, Norjan saamelaiskäräjät
09.20 Alustus, Eduardo González, neuvonantaja ja siirtymäkauden oikeusjärjestelyjen asiantuntija
09.50 Alustus, Simon Keyes, vieraileva professori, Winchesterin yliopisto, sovittelun asiantuntija
10.20 Kahvitauko
10.40 Alustus, Laila Susanne Vars, johtava asiantuntija, Norjan kansallinen ihmisoikeusinstituutio, OTT, asiantuntija YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) alkuperäiskansojen oikeuksia käsittelevässä asiantuntijamekanismissa (EMRIP)
11.10 Alustus, Marie Wilson, Kanadan totuus-ja sovintokomission komissaari
11.40 Alustus, Teivo Teivainen, professori, Helsingin yliopisto
12.00 Lounas
13.00 Alustus ja paneelikeskustelu
Veli-Pekka Lehtola, saamelaiskulttuurin professori, Oulun yliopisto
Nils-Henrik Valkeapää
Petra Laiti, puheenjohtaja, Suomen saamelaisnuoret (SSN)
Ida-Maria Helander, varapuheenjohtaja, SSN
Anna Morottaja
14.00 Kahvitauko
14.15 Pienryhmätyöskentelyä ja tiimien esitykset
Suosituksia Suomen valtiolle (pj. Johanna Suurpää, johtaja, demokratia-, kieli-ja perusoikeusasioiden yksikkö, oikeusministeriö)
Suosituksia Suomen saamelaiskäräjille (pj. Tiina Sanila-Aikio, saamelaiskäräjät)
Suosituksia käytännön toteutuksesta (pj. Antti Pentikäinen)
15.45 Päätössanat, Tiina Sanila-Aikio ja Antti Pentikäinen

Stáhtaráđđi

Stáhtaráđi siidu sápmelaččaid duohtavuođa ja soabadankomiššuvnnas.

Oahpásmuva siidui

Valtioneuvosto

Valtioneuvoston sivusto saamelaisten totuus- ja sovintokomissiosta.

Tutustu sivustoon

Advertisement