Ságadoallin | Puheenjohtajana

Anne Nuorgam lea bargan guhká servodatlaš áššiiguin. Son leamašan ságadoalli dahje várreságadoalli doaimmas sekä moanaid iešguđege luohttámušdoaimmain.

Anne Nuorgam on pitkään työskennellyt yhteiskunnallisten asioiden parissa. Hän on toiminut puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana sekä lukuisissa muissa luottamustehtävissä.

 • ON:id álgoálbmogiid foruma ságadoalli 2019-2020
 • Veahčanjárgga guolástangoddi
 • Sámedikki I várreságadoalli 2004-2007
 • Sámiráđi ságadoalli 2001-2002
 • YK:n alkuperäiskansojen pysyvän foorumin puheenjohtaja 2019-2020
 • Vetsikon kalastuskunta
 • Saamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja 2004-2007
 • Saamelaisneuvoston puheenjohtaja 2001-2001

Eará luohttámušdoaimmat

 • Deanu soahpamuša doaibmagotti lahttu
 • Davviriikalaš sámesoahpamuš doaibmagotti lahttu
 • Sámedikkelága ođasmahttima doaibmagottit
 • Ovttastuvvan Našuvnnaid eaktodáhtolaš ruhtaráju (UN Voluntary Fund for Indigenous Peoples) stivrra lahttu jagiid 2015-2020

Muita luottamustoimia

 • Tenon sopimustoimikunnan jäsen
 • Pohjoismaisen saamelaissopimus-toimikunnan jäsen
 • Saamelaiskäräjälain uudistamisen toimikunnat
 • YK:n vapaaehtoisen rahaston (UN Voluntary Fund for Indigenous Peoples) hallituksen jäsen vuosina 2015-2020

Sámiráđđi

Sámediggi

UN Permanent Forum on Indigenous IssuesAdvertisement