Sámedikkelága nuppástuhttinárvalus válmmaš – Saamelaiskäräjälain muutosehdotus valmis

Oahpásmuva sámedikkelága nuppástuhttima áššegirjjiide vuoigatvuohtaministerijja prošeaktasiiddus.

Tutustus saamelaiskäräjälain muuttamisen asiakirjoihin oikeusministeriön hankesivulla.

Govva: Sámediggi
Kuva: Saamelaiskäräjät
Advertisement