Radio 4.11.2020: Uhkádusat lassánan álgoálbmot ovddasteddjiid vuostá

Radiojearahallan 4.11.2020 – Anne Nuorgam: Uhkkádusat lassánan álgoálbmot ovddasteddjiid vuostá

Attentat mot senatorn och urfolksledaren Feliciano Valencia -áššis, Sameradion & SVT Sápmi

Govva: Šearbmagovva, Sameradion & SVT Sápmi

Advertisement