Sámediggi 2019: Sápmelaččaid guolástanášši gearretrievttis vuoitán jurista Anne Nuorgam lea válljejuvvon ON:id eamiálbmogiid bissovaš foruma ságadoallin

Sápmelaččaid guolástanášši gearretrievttis vuoitán jurista Anne Nuorgam lea válljejuvvon ON:id eamiálbmogiid bissovaš foruma ságadoallin, Samediggi.fi 22.4.2019

Advertisement